dynamiczna równowaga

Jak już wcześniej pisałam umiejętność widzenia rzeczywistości z różnych poziomów, stron i punktów widzenia wzbogaca nas samych i pozwala nam głębiej zrozumieć siebie, innych ludzi i otaczający nas świat. Jednym ze sposobów w jaki patrzę na świat kształtuje ajurweda. Jest ona ściśle powiązana z jogą, którą praktykuję obie zarówno joga – nauka o samourzeczywistnieniu  jak i ajurweda – nauka o samouzdrawianiu są częścią większego systemu wiedzy, który zakłada iż wszystko jest ze sobą powiązane a klucz do poznania leży w naszych sercach i umysłach.

Patrząc na świat przez pryzmat ajurwedy widzimy 25 gun, trwałych właściwości. Kształtują one cechy charakterystyczne, powiązane z typami konstytucyjnymi.

More

jeszcze słów parę o modzie na wodę…

Pisząc o wodzie i płynach w ciele (w ostatnim poście) warto zwrócić uwagę na to co  mówi o niej ajurweda. Podstawową zasadą ajurwedy jest twierdzenie  iż wszystko jest ze sobą połączone i wszystko ma wpływ na wszystko. Dodatkowo ważną rolę tu pełni nasze prakriti czyli nasze cechy wrodzone i wrkriti czyli zaburzenia stanu początkowego. Rozpatrując wodę z tego punktu widzenia ważne jest rozpoznanie konstytucji własnego ciała – ponieważ doshe różnie znoszą wodę.

More