Akupunktura
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Lektura tego serwisu przyczyni się zapewne do rozszerzenia twojej wie­dzy na temat możliwości medycyny naturalnej. Zachęci być może do prze­jęcia kontroli nad własnym zdrowiem oraz do przywrócenia równowagi organizmowi, a także utrzymania dobrej kondycji bez konieczności sto­sowania leków i zabiegów chirurgicznych. Różne terapie mogą mieć rozmaite działania lecznicze, dlatego najlepiej wykonać szereg prób, aby uzupełnić w ten sposób przyswojoną wiedzę ogólną. Akupunktura czy chiropraktyka wymagają pomocy kwalifikowanego fachowca, podczas gdy masaż z powodzeniem może wykonywać po prostu ktoś z najbliższe­go otoczenia pacjenta. Ziołolecznictwo, akupresura, medytacja czy joga mogą być stosowane samodzielnie, we własnym domu. Jeśli zechcecie uzupełnić wiedzę na temat jakiejś metody leczenia – wówczas dobrze jest skorzystać z porady specjalisty, ewentualnie zapisać się na specjalny kurs.

Należy jednak pamiętać, że przedstawione w tym serwisie alternatywne metody leczenia nie powinny zastąpić tradycyjnych; należy je stosować wyłącznie po zasięgnięciu opinii specjalisty. Przed podjęciem jakiejkol­wiek metody leczenia trzeba zawsze skonsultować się z lekarzem prowa­dzącym.