Drobnoustroje
1 vote, 2.00 avg. rating (69% score)

Dzięki drobnoustrojom białko paszy o niskiej wartości może być przemienione w białko wysokowartościowe, i odwrotnie, wartość dobrego białka może zostać obniżona wskutek jego dezaminacji w żwaczu. Ponadto przy szybkim rozkładzie białka paszy w żwaczu część amoniaku nie wykorzystana przez drobnoustroje do syntezy ich własnego białka zostaje wchłonięta do krwi i następnie wydalana jest w moczu w postaci mocznika, a więc jest stracona dla organizmu. Tempo i stopień rozkładu białka pasz w żwaczu zależy od właściwości danego białka, a także od różnych czynników żywieniowych, np. od sposobu przygotowania paszy przed skarmianiem, jej fizycznej struktury, składu dawki pokarmowej, częstotliwości karmienia itp. Wydaje się zatem, że wartość pokarmowa jakiegoś białka dla przeżuwaczy zależy w równym stopniu od czynników żywieniowych, jak i od właściwości samego białka. Dlatego wartość ta będzie różna w konkretnych warunkach żywienia i ? zdaniem niektórych autorów ? próby oceny jakiegokolwiek białka na podstawie jednej stałej wartości są z góry skazane na niepowodzenie. Natomiast próby oceny różnych kombinacji białek, jakie występują w typowych zestawach paszowych, mogą przynieść spodziewane rezultaty. Do oceny wartości pokarmowej białka zestawów paszowych można posłużyć się metodą bilansu azotu. Ponieważ jednak jest ona praco- i czasochłonna, szukano innych wskaźników. Należy do nich min. koncentracja amoniaku w żwaczu, która jest wykładnikiem stopnia rozkładu białka i jego syntezy bakteryjnej w konkretnych warunkach żywienia.