Druki szkolne
1 vote, 5.00 avg. rating (99% score)

Wzory świadectw i innych druków szkolnych są ściśle ustalone w rozporządzeniu z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych. Rozporządzenie określa m.in. warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów, czy wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Wzory są podawane dokładnie, z określeniem tła czy wymiarów. Inne wytyczne są podawane równie szczegółowo. Określono również jakie szkoły wydaja świadectwa, a jakie indeksy. Obowiązkiem każdej placówki jest ścisłe dostosowanie się do rozporządzenia. Druki szkolne muszą się z nim zgadzać. Wytyczne takie pojawiły się po raz pierwszy na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195). Mimo, iż wiele osób uważa to za zbędną papirologię, trzeba zauważyć, że takie uściślenia są bardzo przydatne. Ułatwia to przepływ dokumentów między placówkami, ułatwia procesy rekrutacyjne i uniemożliwia tworzenie fałszywych dokumentów.