Hamulec na kalmoduline
1 vote, 5.00 avg. rating (99% score)

Ostatnio wykazano, że neurołeptyki wpływają hamująco na kalmodulinę, białko pełniące funkcję wieloczynnościowego receptora dla jonów wapniowych. Prowadzi to do zahamowania wielu reakcji komórkowych zachodzących z udziałem kalmoduliny. Działanie to może wiązać się z mechanizmem komórkowym wpływu neuroleptyków na komórki układu nerwowego. Z punktu widzenia procesów neurofizjologicznych leki neuroleptyczne wpływają, zdaniem niektórych badaczy, nie tylko na struktury układu pozapiramidowego i układ limbiczny. Istotną rolę w ich działaniu może odgrywać hamowanie dopływu bodźców do tworu siatkowatego (formatio leticularis), odcinając wstępującą, czyli aktywującą, część tej struktury od dopływu bodźców aferentnych. Leki neuroleptyczne wpływają silnie na czynności hormonalne pod-wzgórza i przysadki. Wskutek zablokowania wpływów neuronów DA w podwzgórzu powodują zmniejszenie wydzielania czynnika PIF (Pro-lactin Inhibiting Factor), a tym samym wywołują zwiększenie wydzielania prolaktyny w przysadce. Działanie to wynika również ze zniesienia bezpośredniego hamującego działania DA na wydzielanie prolaktyny. Neuroleptyk! hamują także wydzielanie kortykoliberyny (CRF, Cortico-tropin Releasing Factor) w podwzgórzu.