Hydrazynof talazyny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Są to leki syntetyczne powszechnie stosowane w lecznictwie. Zmniejszają opory przepływu krwi w tętnicach obwodowych, zwłaszcza nerek, mózgu i kończyn. Wskutek tego, mimo obniżenia ciśnienia tętniczego, ukrwienie mózgu nie pogarsza się, nie dochodzi również do zmniejszenia diurezy. Ciśnienie tętnicze rozkurczowe zwykle obniża się nieco bardziej niż skurczowe, nie zmienia się czynność serca. W Polsce stosowane są 2 pochodne hydrazynoftalazynowe: dihydralazyna (Dihydralazine, Dihy-dralazinum, Nepresol) i todralazyna (Todralazine, Binazin). Mechanizm działania lipotensyjnego hydrazynoftalazyn nie został dotychczas poznany. Leki te działają zarówno na ośrodki naczynioruchowe ośrodkowego układu nerwowego, jak i obwodowe na naczynia oporowe. Podstawowe znaczenie ma bezpośrednio zwiotczenie mięśni gładkich naczyń. Hydrazynoftalazyny znoszą presyjne działanie NA, A, wazopresyny (ADH). Czynność serca ulega pobudzeniu, objaw ten znoszą (5-adrenoli-tyki. Szczególnie silnie rozszerzają się naczynia nerkowe. Leki te są stosowane we wszystkich okresach nadciśnienia tętniczego (z wyjątkiem okresu przednadciśnieniowego).