Koledzy całym światem
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Koledzy całym światem

Szkoła nie jest jedynie miejsce, w którym toczy się świat lekcji, zadań domowych i kolejnych sprawdzianów kończących dane półrocze. Nastolatki chętnie chodzą do placówek oświatowych przede wszystkim dlatego, że mogą się w nich spotkać ze swoimi przyjaciółmi i porozmawiać podczas przerw na tematy dla nich istotne. Szkoła więc powinna zwracać uwagę także na integracyjny aspekt swojej działalności i wspomagać tych uczniów, którzy mają problem z aklimatyzacją w danej społeczności. Aby wszystko przebiegało bez zbędnych pogadanek czy rozmów o tym, że każdego powinno włączać się do grup tworzących się w obrębie danej klasy, warto zorganizować wyjazd, podczas którego realizowane będą zamierzenia pracy metodą socjoterapii. Specjalnie przygotowany scenariusz wycieczki i realizacja go w ściśle określony i zaplanowany sposób, może zdziałać naprawdę wiele i pomóc klasie zaakceptować rówieśników, którzy do tej pory byli odsuwani. Nauczyciele powinni być przygotowani do wykonywania określonych działań z tego zakresu, istnieje również literatura fachowa, którą szkoła może im dostarczać. Warto pamiętać, że nastolatek to człowiek kruchy i emocjonalnie rozchwiany, dlatego trzeba pomóc mu gładko wejść w społeczność swojej klasy, czuć się w niej jak najlepiej i podnieść jego poczucie własnej wartości.