LUTERSANIZM
1 vote, 2.00 avg. rating (69% score)

Luteranizm narodził się w Niemczech, gdy zakonnik Marcin Luter zaczął się sprzeciwiać praktyce sprzedawania odpustów, a że nikt nie chciał go wysłuchać w tej kwestii, więc w 1517 roku na drzwiach kościoła w Wittenberdze zawiesił 95 swoich tez, które następnie rozesłał swoim przyjaciołom, którzy upowszechnili je drukiem. Papież i kościół katolicki bardzo ostro wystąpił przeciwko Lutrowi, a że ten nie chciał się ukorzyć przed głową kościoła powszechnego (a nawet spalił publicznie bullę papieża), papież następną swoją bullą wyklął niepokornego mnicha, który stał się banitą i każdy bezkarnie mógł go nawet zabić.
Reformacja rozwijała się jednak nadal.
Luteranie opierają siew swojej wierze na czterech zasadach: Tylko Pismo Święte, Tylko Chrystus, Tylko Wiara i Tylko Łaska. Najważniejszą z nich jest Tylko Chrystus, której podporządkowane są wszystkie inne zasady i aspekty ich wiary, a więc jedyną głową kościoła jest Chrystus (a nie papież); tylko Chrystus jest pośrednikiem między ludźmi a Ojcem w niebie (luteranie nie modlą się do świętych- tych trzeba naśladować a nie modlić się do nich);
Praktykują spowiedź powszechną, (chociaż indywidualną uznają również); duchownych nie obowiązuje celibat; uznają tylko dwa sakramenty ? chrzest i komunię; wierzą w zbawienie poprzez wiarę i łaskę a nie dobre uczynki?