Medycyna choroby
1 vote, 5.00 avg. rating (99% score)

Medycyna pracy

Medycyna dzieli się na wiele gałęzi, jedną z nich jest medycyna pracy. Zajmuje się ona osobami aktywnymi zawodowo, bądź takimi, które przygotowują się do aktywności w danym zawodzie. Właśnie do głównych zadań medycyny pracy należy przede wszystkim sprawdzanie stanu zdrowia danych pracowników, weryfikacja stanu zdrowia przed podjęciem konkretnej pracy, czy też wykrywanie różnego rodzaju nieprawidłowości, które mogą jeszcze bardziej się pogłębiać podczas wykonywania danej pracy, właśnie głównie tym zajmuje się medycyna pracy Kraków to miast, w którym jest wielu specjalistów w tej dziedzinie. Lekarza medycyny pracy musi odwiedzać regularnie każdy, kto pracuje zawodowo, aby dostarczać komplet badań o swoim stanie zdrowia. Ważną rolę spełnia medycyna choroby, które nie dają żadnych objawów bardzo często są wykrywane właśnie podczas takich okresowych badań, które dla wielu pacjentów wydają się być tylko formalnością. Nie mniej jednak często lekarz medycyny pracy wykrywa pewne widocznie nieprawidłowości, które są podstawą do rozpoczęcia leczenia, jednak już nie w placówce medycyny pracy, tylko po skierowaniu do odpowiedniego specjalisty. Regularne odbywanie badań w zakładzie medycyny pracy jest bardzo ważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Ten drugi ma wpływ i wiedzę na temat tego, co dzieje się ze stanem zdrowia swojego pracownika, natomiast pracownik ma okazję, aby przejść badania ponieważ wiele osób dobrowolnie rzadko udaje się na okresowe badania, aby sprawdzić swój stan zdrowia.