OSMIORAKA ŚCIEŻKA W BUDDYŹMIE
1 vote, 5.00 avg. rating (99% score)

Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka prowadzi, (jeśli przestrzega się jej reguł) do całkowitego ustania cierpienia, przebudzenia, doskonałości i przejścia do stanu nirwany (wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci). Aby tego dokonać trzeba przestrzegać zaleceń ośmiu reguł:
1. Właściwy Pogląd polega na poznaniu Czterech Szlachetnych Prawd;
2. Właściwe Postanowienie to wyrzeczenie się złej woli i odstąpienie od wyrządzania jakiejkolwiek krzywdy;
3. Właściwe Słowo polega na powstrzymywaniu się od kłamstwa, i takiej mowy, która powoduje nieporozumienia między ludźmi, a także pustego gadania, obelżywej mowy;
4. Właściwy Czyn to życie, w którym nie ma zabijania, kradzieży, nieskromności;
5. Właściwe Zarobkowanie- to nie zarabianie na krzywdzie innych ludzi (handel bronią, żywym towarem, narkotykami, trucizną?);
6. Właściwy Wysiłek to wysiłek i intencje, które pozwalają na powstawanie dobrych mentalnych właściwości a nie pozwalają na powstawanie złych;
7. Właściwa Uważność to zachowanie uwagi na wszystko, co się przedsięwzięło;
8. Właściwa Medytacja to dążenie do takich stanów, w których zanika ?ego?.