Poddać się leczeniu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wiele szpitali, zarówno o profilu ogólnym, jak i psychiatrycznym, stosuje metodę biologicznego sprzężenia zwrotnego, dlatego też najlepiej poddać się leczeniu pod nadzorem psychologa, który przeszedł szkolenie w tym zakresie.

Na początku leczenia pacjent otrzymuje informację o urządzeniu oraz uczy się rozpoznawać i interpretować przekazywane przez nie dane o funkcjonowaniu mięśni, a także o innych czynnościach fizjologicznych. Ta wiedza pomoże mu osiągnąć w trakcie leczenia stan relaksacji, co zwiększy skuteczność terapii. Należy pamiętać, że chociaż pacjent powi­nien aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, zbyt duży wysiłek może wywołać niepożądany stres. Najważniejsze jest osiągnięcie komfortu psychicznego poprzez zaangażowanie wyobraźni lub wykorzystanie in­nych metod, umożliwiających całkowite skupienie się na pracy narzą­dów wewnętrznych.

Leczenie metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego trwa kilka tygo­dni, miesięcy lub lat, zależnie od złożoności problemu. Większość pa­cjentów potrzebuje co najmniej sześciu tygodni pełnych sesji, trwających od 30 do 60 minut – czasem raz na tydzień, a czasem raz dziennie. Naucz się „przenosić” nabyte w czasie sesji umiejętności do codziennego życia. Może ci to zająć trochę czasu, zanim zaczniesz identyfikować niepokojące objawy, takie jak napięcie mięśni czy bóle głowy, i rozpozna­wać sytuacje, w których powstają, a następnie usuwać je, już bez pomo­cy urządzenia biologicznego sprzężenia zwrotnego. Aby utrwalić owe nawyki, trzeba będzie prawdopodobnie poddawać się okresowej kontroli.