Problemy nastolatków z nauką
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Problemy nastolatków z nauką

Oprócz opisanych wyżej problemów, jednym z najczęstszych są niepowodzenia szkolne, które dotykają większości dzieci. Dziecko, które rozpoczyna edukację w gimnazjum, wykazuje p pierwszej fazie braki związane z matematyką i językiem ojczystym. Aby sprostać wymaganiom nauczycieli i dorównać kolegom w klasie, ucieka do zawodnych metod radzenia sobie niepowodzeniami, jak: spisywanie prac domowych na przerwach, ściąganie i domaganie się podpowiedzi od rówieśników w trakcie prac klasowych. W ten sposób deficyty wiedzy pogłębiają się. Dziecko otrzymuje kolejne oceny niedostateczne, aż w końcu zaległości w nauce przerastają je i musi powtarzać klasę. Wielu z uczniów w wyniku piętrzących się problemów w nauce, zaczyna wagarować lub całkowicie odrzucają szkołę. Nie mały wpływ ma na ten stan rzeczy okres dorastania, który cechuje się okresem buntu i kontestacji rzeczywistości, także tej szkolnej. Problemy szkolne nie pozostają bez wpływu na życie dziecka. Nastolatek zaczyna mieć złe samopoczucie oraz przekonanie o nieskuteczności własnego postępowania. Podobna postawa wpływa z kolei na powstawanie niskiego poczucia własnej wartości oraz dewaluację własnej osoby. Problemy szkolne często spotykają się również z negacją ze strony rówieśników, co popycha ucznia do negatywnych zachowań, jak agresja, nadpobudliwość, wybuchy gniewu i kłótnie.