Rejestr korespondencji wzór
1 vote, 3.00 avg. rating (79% score)

Jako jednego z prekursorów stosowania w żywieniu zwierząt jednostek pokarmowych zwykło się wymieniać Albrechta Thaera, niemieckiego lekarza, którego koncepcja miała być pierwszą próbą zmierzającą do porównywania wartości pokarmowej różnych pasz. Thaer opublikował swoje założenia w 1809 r. Prowadził on obserwacje na krowach mlecznych, przy czym główne jego zainteresowania dotyczyły produkcji nawozu w zależności od rodzaju skarmianych pasz. Pojęcie wartości siennej, przypisywane Thaerowi, wprowadzili dopiero jego następcy. Wartość sienna była to liczba wyrażająca ile jednostek wagowych siana łąkowego może zastąpić w żywieniu bydła jednostkę wagową innej paszy. Znaleziono jednak dane wskazujące, że już przed Thaerem określano względną wartość różnych pasz. W Anglii Middleton w doświadczeniach prowadzonych na wołach porównywał ją m.in. z wartością dobrego siana łąkowego, a w Czechach już w 1725 r. przyjmowano wartość słomy za jednostkę paszową. W Niemczech J. C. Bergen porównywał wartość różnych pasz w doświadczeniach prowadzonych na świniach oraz podał dane określające zastępczą wartość różnych pasz, w tym również i siana, w żywieniu bydła. Dalsze badania nad stworzeniem podstaw wartościowania pasz rozwijały się przede wszystkim w Niemczech. W roku 1852 z inicjatywy Lipskiego Towarzystwa Ekonomicznego został powołany Rolniczy Zakład Doświadczalny w Möckern koło Lipska; pierwszym jego dyrektorem od 1851 do 1854 r. był Emil Wolff.