Rodzaje psychoterapii
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Psychoterapia wspierająca

Psychoterapia wspierająca to metoda leczenia, która polega na oma­wianiu problemów i uczuć pacjenta w stworzonej przez terapeutę atmo­sferze zaufania i szczerości. Terapeuta jest dobrym słuchaczem, pozwa­lającym pacjentowi na pełną ekspresję uczuć. Lekarz może następnie zaprezentować swój punkt widzenia lub przedłożyć pewne sugestie, dzięki którym pacjent uzyska wsparcie duchowe bez poczucia, że jest osądzany.

Psychoterapia badawcza

Ten rodzaj terapii zmierza do przeanalizowania problemów pacjenta, a nie tylko do ich określenia i wyrażenia. Terapeuta zwykle aktywnie uczestniczy w rozmowie i stara się kierować uwagę pacjenta na szczegól­nie istotny aspekt problemu, nie dopuszczając do uników. Wiele zdro­wych osób traktuje tego rodzaju terapię jako sposób na lepsze poznanie siebie lub też poradzenie sobie ze szczególnym” problemem, który, jak sądzą, należy rozwiązać.