Rodzaje terapii
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Terapia gestalt

Ta „humanistyczna” terapia, wprowadzona w Stanach Zjednoczo­nych przez Fritza Perlsa w latach pięćdziesiątych, opiera się na zasadzie, że najważniejsza jest obecna chwila, a nie przeszłość, i że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, oraz jest panem swojego losu. Jeżeli podczas sesji okaże się, że pacjenta niepokoi jakaś sprawa z przeszłości, terapeuta pomoże przenieść ten problem do teraźniej­szości. Aby zwiększyć samoświadomość pacjenta w obecnej chwili, tera­peuci wprowadzają różnorodne metody. Na przykład, jeżeli pacjent pła­cze w czasie sesji, terapeuta może poprosić go, by zaczął przemawiać do swoich łez. W ten sposób zwiększa się dystans pomiędzy osobą i jej emocjami. W innej technice gestalt zachęca się pacjenta, by zachowywał się nieadekwatnie do swojego stanu uczuciowego. Na przykład, jeżeli pacjent jest bardzo nieśmiały, terapeuta może poprosić go, aby zachowy­wał się jak osoba bardzo pewna siebie. Dzięki temu zostają uświadomio­ne te aspekty osobowości, które istnieją w nas, ale zostały stłumione lub niedostatecznie rozwinięte.