Śląski dom mieszkalny
1 vote, 2.00 avg. rating (69% score)

Śląski dom mieszkalny
Budownictwo śląskie jest odrębne, ma s swoje charakterystyczne cechy. Typowym śląskim domem mieszkalnym jest budynek drewniany o konstrukcji zrębowe j. Zdarzają się konstrukcje przysłupowe, podobne jak Małopolsce. Najwięcej budynków drewnianych spotykamy na Górnym Śląsku, w powiatach Olesko, Lubliniec i Pszczyna, a przede wszystkim w górach oraz na Opolszczyźnie, gdzie występują (np. w Domaradzu) łukowe odrzwia z zastrzałami, znane u nas głownie z Podhala. Bardzo znamienna dla drewnianej chacie śląskiej jest lekka, raczej smukła jej bryła, uwieńczona wysokim czterospadowym, rzadziej dwuspadowym dachem. Szczyty tych chat, gładkie, bez uskoków , szalowane są ukośnie i symetrycznie do osi pionowej zestawionymi deskami . Prosty ten ornament, bardzo poważny, a nawet rzec można monumentalny w swym charakterze ma tu na Śląsku szczególnie dostojny wyraz dzięki znacznej na ogół szerokości tarcic w zestawieniu ze smukłym kształtem szczytu. W raciborskim szczyty są zdobione wycinaniem w deskach ptaszków, liści, serc, krzyżyków i innych figur geometrycznych. Poza charakterystycznym domostwem właściwe są Śląskowi jeszcze dwa inne znamienne dla niego rodzaje budowli. Jeden to wysokie, kilkupiętrowe spichrze, zakończone jakby kopułą zamknięciem półkoliście zwężających się ścian zrębowych, nakrytych szerokim dachem. Ich wyniosłe sylwety oraz nie spotykane zazwyczaj w architekturze drewnianej okrągłości kształtu, skontrastowane prostą linią dachu wnoszą do krajobrazu śląskiego szczególnego rodzaju pierwiastek.