Terapia behawioralna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Terapia behawioralna

Terapeuci stosujący tę metodę twierdzą, że zachowanie człowieka jest cechą nabytą i stanowi wynik pewnych uwarunkowań lub wymuszeń określonych zachowań. Jeżeli matka stale przekonuje dziecko, że wszystkie zwierzęta są brudne, może to spowodować wytworzenie się w nim lęku przed zwierzętami, na przykład psami. Jeśli nabyte zachowanie ma charakter zachowania negatywnego, może być przyczyną niekorzystnych objawów psychicznych (w przytoczonym przypadku – fo­bii). Terapia behawioralna może nauczyć nowych wzorców zachowań, sprawiając, że nasze życie staje się pomyślniejsze, szczęśliwsze i wy­dajniejsze.

Terapia behawioralna pomaga rozwikłać problemy związane z fobia­mi, zaburzeniami seksualnymi, zahamowaniami oraz wzmacnia poczu­cie pewności siebie. Terapeuta może pomóc w nauczeniu się nowych zachowań i zastąpieniu nimi zachowań nieodpowiednich. Jedna z me­tod, zwana wytwarzaniem odruchu warunkowego, polega na tym, że nowe zachowania są nagradzane, a niepożądane ignorowane. W innej technice, zwanej modelowaniem, terapeuta „modeluje” nowe wzorce – zaleca stałe powielanie nowych zachowań. Inna jeszcze metoda – odczu­lania układowego – jest procesem stopniowego pozbywania się zakorze­nionych lęków lub zahamowań.