Terapia partnerska i rodzinna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Terapia partnerska

Osoby pozostające w związkach małżeńskich lub posiadające stałego partnera wiedzą, że nawet nad najlepszymi związkami trzeba czasem popracować. Do specjalisty leczącego tą metodą można udać się po poradę albo razem z partnerem, albo oddzielnie. Terapeuta pomoże zro­zumieć i rozwiązać istniejące w związku napięcia. Terapia może być skuteczna zarówno dla par hetero-, jak i homoseksualnych.

Terapia rodzinna

Aby rozwiązać konflikty powstałe w rodzinie, często niezbędne jest obiektywne spojrzenie z zewnątrz. Jeżeli któryś z członków rodziny przeżywa stres, często wywołuje to kryzys całej rodziny. W takiej sytuacji wskazana jest terapia rodzinna. Terapeuta rodzinny może przyjrzeć się, w jaki sposób rodzina funkcjonuje jako całość i pomóc jej członkom zrozumieć swoją pozycję wobec innych oraz zaakceptować pełnioną przez siebie rolę.

Równie ważne jak znalezienie odpowiedniego rodzaju terapii, jest także nawiązanie dobrego kontaktu z terapeutą. Może dokonać się to spontanicznie, ale czasem trwa trochę dłużej. Często trudno ustalić, jaki jest stosunek pacjenta do terapeuty, ale wydaje się ważne, by został on jasno określony. Może to dostarczyć pewnych informacji o relacjach łączących pacjenta z innymi ludźmi.

Pacjent może zetknąć się z różnymi terapeutami. Psychoterapeuta to termin ogólny, odnoszący się do każdego specjalisty, który zajmuje się psychoterapią. Psychiatra jest lekarzem medycyny, który odbył szkole­nie w zakresie psychoterapii i ma prawo wypisywania recept. Psycholog kliniczny ukończył studia psychologiczne i odbył odpowiednie przeszko­lenie. Nie ma prawa wypisywania recept na leki i specjalizuje się w kon­kretnym rodzaju terapii, takim jak psychoanaliza, terapia behawioralna itp. Psychoanalityk jest psychiatrą lub psychologiem ze specjalizacją w zakresie psychoanalizy.

Psychoterapeuta przeważnie przyjmuje pacjentów w prywatnym ga­binecie, w ośrodku zdrowia lub poradni zdrowia psychicznego.