Terapia poznawcza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Terapia poznawcza

Terapię tę zapoczątkował amerykański psycholog Aaron Beck w la­tach sześćdziesiątych. Termin poznawcza odwołuje się do myślenia, percepcji i pamięci człowieka. Jeżeli terapeuta uważa, że przyczyną pro­blemów emocjonalnych jest takie, a nie inne postrzeganie, terapia będzie ukierunkowana na zmianę percepcji i wyobrażeń o sobie, co spowoduje usunięcie konkretnych objawów lub problemów. Na przykład, jeżeli w dzieciństwie i w okresie dorastania byłaś stale ganiona przez ojca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz niską samoocenę i zazwy­czaj czujesz się gorsza od innych. Terapeuta potrafi dowieść, że jest inaczej, uwydatniając osiągnięcia potwierdzające twoją wartość.