Uruchamianie wygaszacza ekranu skrótem klawiszowym
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Tworzymy na pulpicie nowy skrót dzięki, któremu szybko uruchomimy własny wygaszacz ekranu. Żeby wyszukać wszystkie pliki wygaszaczy zapisane na dysku otwieramy okno Eksploratora, wciskając kombinację klawiszy [Windows] + [E], i wpisujemy w polu wyszukiwania wyrażenie ?*.scr?. Po chwili Windows wyświetli listę wszystkich dostępnych plików wygaszaczy. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie i wybieramy z menu kontekstowego polecenie ?Nowy Skrót?. W pierwszym oknie kreatora skrótów wprowadzamy ścieżkę dostępu do wybranego pliku SCR i kliknijmy przycisk ?Dalej?. Następnie podajmy nazwę skrótu i wciśnijmy przycisk ?Zakończ?, aby zamknąć kreator. Klikamy skrót prawym przyciskiem myszy i wybierzmy polecenie ?Właściwości?. Następnie kliknijmy lewym przyciskiem pole tekstowe ?Klawisz skrótu?, aby je uaktywnić, po czym wciśnijmy klawisze, których chcemy używać do szybkiego uruchamiania wygaszacza. System automatycznie umieści skrót klawiszowy w polu tekstowym ? wystarczy tylko potwierdzić go, klikając przycisk ?OK?.