Wizualizacja (w terapii osteoartretyzmu)
1 vote, 5.00 avg. rating (99% score)

Wyobrażając sobie kojące obrazy można uspokoić i wyciszyć umysł i ciało, co pozwoli „odsunąć” objawy bólu. Można nawet przeciwdziałać postępowi choroby wyobrażając sobie, że została usunięta z ciała. W ce­lach relaksacyjnych zaleca się stosowanie wizualizacji relaksacyjnej dwa razy w ciągu dnia. Najlepiej zaadaptować ćwiczenie do indywidualnych dolegliwo­ści. Na przykład wyobraź sobie swoje stopy zanurzone w ciepłej i kojącej ból cieczy, wypłukującej toksyny oraz złogi ze wszystkich dotkniętych chorobą obszarów ciała. Jeżeli doświadczasz bólu, wyobraź sobie, że lekki łagodny wietrzyk przedmuchuje stawy i uwalnia je od dolegli­wości.

Wizualizacja może być stosowana łącznie z wszystkimi innymi tera­piami naturalnymi, najlepsze jednak korzyści osiąga się łącząc ją z bio­logicznym sprzężeniem zwrotnym, hipnozą oraz innymi metodami rela­ksacyjnymi.