www znp edu pl
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Związek Nauczycielstwa Polskiego to nic innego jak zawodowy związek pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania oraz nauki w Polsce.
Związek Nauczycielstwa Polskiego inaczej ZNP powstał w roku 1930.
Obecnie najwyższą władzą Związku Nauczycielstwa Polskiego jest Krajowy Zjazd Delegatów. Taki zjazd odbywa się co cztery lata. Na okręgowych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych wybierany jest Zarząd Główny, który ma za zadanie koordynację bieżących działań Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Do składu Związku Nauczycielstwa Polskiego wchodzi między innymi Krajowa Rada Nauki ZNP. Organizacja ta działa na uczelniach wyższych i placówkach naukowych.
We wcześniejszych latach ZNP zajmował się prowadzeniem domów wczasowych, rozwijały się także senatoria oraz bardzo wtedy przydane stołówki pracownicze.
ZNP organizował także strajki, bądź spotkania dla swoich członków.
Dla Związku Nauczycielstwa Polskiego istotne były także sytuacje bytowe, socjalne, kulturalne miedzy innymi dla osób należących do tego związku.

słowa kluczowe: znp edu pl, statut znp, edu toruń, wolter zespół, protokol zebrania, protokół wzór z zebrania, www solidarnosc torun pl, nauczycielskie związki zawodowe, neuca dla zdrowia toruń 2013, sprawozdanie z zebrania wzór, poradnia foniatryczna toruń