Wyniki badań
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wska­zują, że kobiety z przerzutowym nowotworem piersi uczestniczące w grupie wzajemnego wsparcia żyją dwa razy dłużej niż te, które nie poddały się takiej terapii. Izolacja towarzyska i poczucie wyobcowania mogą spowodować chroniczny stres, który tylko pogarsza stan zdrowia. Stymuluje bowiem wytwarzanie hormonów adrenaliny, które tłumią w pewnym stopniu funkcjonowanie układu immunologicznego, zwielo­krotniając podatność na choroby i przyspieszając ich rozwój.

Wsparcie innych osób dodaje pewności siebie; chory bardziej dba o swoje zdrowie, a tym samym zwiększa szanse na wyzdrowienie. Warto zatem uczestniczyć w terapii grupowej.

Jeżeli postanowiłaś udać się do psychoterapeuty, poproś go, aby poinformował cię o swoich kwalifikacjach i przebiegu praktyki zawodo­wej; zapytaj, jaki stosuje rodzaj psychoterapii.

Psychoterapia może towarzyszyć właściwie każdemu rodzajowi tera­pii alternatywnych, najlepsze jednak efekty osiąga się łącząc ją z terapia­mi, w których umysł oddziałuje na ciało, takimi jak biologiczne sprzęże­nie zwrotne oraz oddychanie relaksacyjne, hatha-joga, hipnoza i medy­tacja. Oprócz efektów relaksacyjnych wymienione terapie pomagają le­piej wniknąć we własną psychikę.