Sprawdzenie bicia czoła pierścienia wewnętrznego wykonuje się przyrządem kłowym za pomocą czujnika. Bicia czoła pierścieni zewnętrznych oraz bicia czół pierścieni łożysk wahliwych nie sprawdza się. Wypracowanie łożysk tocznych sprawdza się poprzez określenie bicia poprzecznego bieżni pierścienia wewnętrznego przez obrót trzpienia kontrolnego z pierścieniem wewnętrznym łożyska. Łożyska kulkowe stożkowe sprawdza się pod określonym obciążeniem. Bicia wzdłużne bieżni pierścienia wewnętrznego sprawdza się obracając pierścień wewnętrzny przy unieruchomieniu pierścienia zewnętrznego. Należy przy tym obciążyć łożysko określoną siłą. Bicie wzdłużne bieżni pierścienia zewnętrznego sprawdza się obracając pierścień zewnętrzny przy unieruchomionym pierścieniu wewnętrznym. Luz poprzeczny określa się przez obliczenie średniej arytmetycznej z trzech pomiarów wykonanych przy obróceniu pierścienia o 180°. Przy pomiarach odczytuje się różnicę wskazań czujnika przy skrajnych maksymalnych przesunięciach pierścienia zewnętrznego w kierunku prostopadłym do osi łożyska. Luz wzdłużny określa się z różnicy wskazań czujnika przy maksymalnie przesuniętym pierścieniu wewnętrznym względem pierścienia zewnętrznego w kierunku osi łożyska. Luz poprzeczny wzdłużny należy sprawdzać za pomocą przyrządu unieruchamiającego pierścień wewnętrzny. Weryfikowanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych polega na oględzinach zewnętrznych zarysu gwintu, średnicy zewnętrznej gwintu oraz łbów śrub. Zarys gwintu należy sprawdzić przymiarem MWGa; średnicę zewnętrzną gwintu mierzy się za pomocą suwmiarki; niedopuszczalne są owalizacje średnicy zewnętrznej. Średnic zewnętrznych śrub walcowanych nie mierzy się.