Sztuka przygotowania do matury

Zarówno wydawane drukiem publikacje, łamy branżowych czasopism jak też wirtualna przestrzeń internetowa, pękają w szwach od rad dla przyszłych maturzystów. Każdy z wpisów radzi jednak zazwyczaj inaczej, różne są także reakcje samych zainteresowanych zmieniające się wraz ze zbliżającym się terminem egzaminu dojrzałości. Streszczając jednak wszelkie rady w zaledwie kilku zdaniach: najważniejsze jest wpasowanie się w klucz odpowiedzi. Nie zastanawiając się nad sensownością tego zabiegu – takie są fakty. Wpasowanie się w klucz umożliwia wyłącznie przerobienie znacznej ilości tekstów maturalnych i nauczenie się odpowiedniego sposobu rozumowania zgodnego z testowymi regułami. Niemniej ważne jest – wielokrotnie podkreślanie – czytanie ze zrozumieniem. Niekiedy nawet najprostsze z pozoru zadanie może być bowiem podchwytliwe utrudniając tym samym uzyskanie odpowiedniej ilości punktów za konkretne ćwiczenie. Istotne są także psychiczne przygotowania – blokada stresowa szczególnie przed ustnymi maturami może bowiem negatywnie wpłynąć na ostateczny wynik egzaminu, mimo naszej znacznej wiedzy czy bogatego zasobu słownictwa. Radą dla przyszłych maturzystów będzie również zachowanie spokoju w dniu egzaminu nawet, jeśli nie udało im się powtórzyć całego materiału. Kilka lat edukacji nie poszło przecież na marne – nie będzie tak źle!