Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka

W celu podjęcia odpowiednich kroków interwencyjnych, należy uprzednio zidentyfikować symptomy trudności w szkole. Co powoduje niepowodzenia dziecka? Specjaliści, pedagodzy i psychologowie, wymieniają najczęściej przyczyny osobowościowe, mające źródło w dziecku, przyczyny tkwiące w środowisku dziecka oraz przyczyny tzw. Pedagogiczne -związane ze sposobem edukowania dzieci. Do czynników indywidualnych wpływających na złe wyniki w nauce, należą: stopień rozwoju umysłowego dziecka, potencjał intelektualny, zaburzenia rozwojowe (np. dysleksja, dysgrafia, wady wzorku, deficyty parcjalne w zakresie analizatorów, ADHD), lękliwość, neurotyzm, labilność, a więc niestabilność emocjonalna. Każdy rodzic powinien ściśle współpracować z kadrą pedagogiczną, co nie ogranicza się jedynie do wizyt na wywiadówkach, ale powinno polegać na stałym kontakcie z nauczycielami i pedagogiem. Tylko specjalista, jak pedagog czy psycholog szkolny, jest w stanie nazwać profesjonalnie problemy dziecka i zdiagnozować np. dysleksję czy ADHD. Rodzic, który jest zainteresowany dzieckiem, często pozostaje w porozumieniu z kadrą szkoły i jednocześnie nie krytykuje nauczycieli, jest na dobrej drodze, aby doprowadzić dziecko do sukcesów w nauce. Osobowość i możliwości dziecka to nie jedyne, które mają wpływ na osiągnięcia dziecka. Bardzo ważny wpływ wywiera środowisko nastoletniego dziecka, przez które rozumie się: warunki materialno-bytowe, warunki domowe, atmosferę w rodzinie, status społeczny rodzica.