Nastoletnie myślenie o przyszłości

Temat przyszłości i dorosłości dla młodzieży jest bardzo odległą wizją czegoś, co zdarzy się w dorosłym życiu. Ich sposób myślenia wciąż jeszcze przede wszystkim opiera się na wydarzeniach teraźniejszych i na tym, co danego dnia się zdarzyło. Dlatego też często mają oni problem z oceną zagrożeń, które może nieść za sobą dana czynność i odsuwają od siebie myśli dotyczące konsekwencji pewnych działań. Szkoła, w której nastolatki spędzają dużą część swoich dni, powinna uczyć ich wszelkich norm, a także ostrzegać przed działaniami ryzykownymi pamiętając o tym, że dojrzewające dzieci chcą być traktowane po partnersku, ale także jak dorośli. W końcu współczesna młodzież, która żyje w świecie Internetu, dojrzewa szybciej, gdyż posiada więcej informacji, choć często pochodzącej z niepewnych źródeł, na temat życia seksualnego, alkoholu czy innych używek, które mogą być niebezpieczne dla ich zdrowia. Z tego powodu powinno się zmienić sposób myślenia i przestać traktować nastolatków jak dzieci, które nie mają żadnego pojęcia o świecie. I choć młodzież nie jest jeszcze dorosła, trzeba chronić je przed zagrożeniami poprzez rozmowy i traktowanie ich jak równych sobie. Inaczej wszelkie starania szkoły, wszelkie pogadanki w niej organizowane, nie będą miały sensu i staną się dla tych młodych ludzi jedynie ciekawym źródłem rozrywki i śmiechu.