Renowator zabytków architektury naprawia, remontuje oraz odtwarza brakujące elementy zabytkowej kamieniarki, zabytkowych konstrukcji murarskich, zabytkowych wypraw tynkarskich i detali wystroju architektonicznego przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów budowlanych oraz narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych, odpowiednich do danego zakresu robót, naprawianie i konserwowanie uszkodzonych murów, stropów, schodów, sklepień, pokryć dachowych, cokołów, fundamentów itp.; odgrzybianie i impregnowanie budowli; wykonywanie różnego rodzaju tynków; osadzanie odlewów i płaskorzeźb kamiennych na ścianach; wykonywanie brakujących elementów sztukaterii; wykonywanie i naprawianie stiuków; odtwarzanie łukowych przesklepień, otworów i sklepień; spoinowanie murów i sklepień; wzmacnianie murów budowli zabytkowych kotwami stalowymi, ściągami stalowymi i za pomocą iniekcji zaczynów i zapraw cementowych. Absolwent jednorocznej szkoły policealnej przygotowany jest do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest renowacja zabytkowych obiektów, kamienic oraz dzieł sztuki, także współpracuje z biurami projektowymi, muzea.